Ruim 100 gasten die zijn verbonden met Suriname hebben op zondag 15 februari jl. de receptie bijgewoond van de Surinaamse ambassade in Nederland in het kader van het Chinees Nieuwjaar. De ambassade was voor deze gelegenheid versierd in diverse rode uitingen zoals rode langwerpige papieren doeken, traditionele knopen en lampionnen, rood staat namelijk voor geluk en voorspoed binnen de Chinese cultuur.

De Chinese ambassade in Nederland was vertegenwoordigd door directeur dhr. Jiang Hua en secretaris Zheng Hao. Daarnaast was wethouder SWWS (Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport) van Den Haag, dhr. Rabin Baldewsingh aanwezig.

De receptie werd geopend met de traditionele leeuwendans, gevolgd door het volkslied van Suriname. Zaakgelastigde van Suriname in Nederland mw. Lucretia Redan gaf als eerste een toespraak. Zij benadrukte dat Chinees Nieuwjaar een traditionele feestdag van China is, getuige het feit dat het al meer dan 4000 jaar bestaat. Zij refereerde verder aan 1853, toen de eerste Chinese immigranten als contractarbeiders gingen werken op de plantages van Suriname en meehielpen aan de opbouw van Suriname. Ze gaf complimenten aan de slimme en hardwerkende Chinezen voor hun inbreng daarin. mw. Redan legde uit dat momenteel ongeveer 5% van de bevolking van Chinese afkomst is. Ze hebben zich aangepast en geïntegreerd in de multiculturele samenleving van Suriname. Als blijk van waardering heeft de Surinaamse regering besloten Chinees Nieuwjaar tot een permanente nationale vrije dag uit te roepen.

Mw. Redan erkende ook het succes van de Chinezen die zich in Nederland hebben gevestigd. Enerzijds hebben ze de warme banden behouden met Suriname en anderzijds zijn ze ook geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Het beleid van Suriname voor 2012-2016 is erop gericht om de Chinezen erbij te betrekken.

Daarna was het de beurt aan de initiatiefnemer van dit evenement, projectleider dhr. Melvin Chang van Stichting New Chinatown Den Haag. Hij ging in op de ontwikkelingen van de Chinezen die uit Suriname naar Nederland zijn gekomen. Hij hoopt via dit evenement de banden te versterken van de Chinezen, autochtonen en Surinamers.

Tot de dag van vandaag is Suriname het enige land van alle ambassades in Nederland dat Chinees Nieuwjaar als nationale vrije dag heeft aangewezen. dhr. Jian Hua zegt dat dit de waarde van de Chinese gemeenschap in Suriname voor de economie, maatschappij en politiek benadrukt. Het betekent ook een verdere verbetering van de positie van de Chinese cultuur.

Voorzitter van Stichting New Chinatown Den Haag, dhr. Theo Chang, geeft aan dat de Surinaamse ambassade door dit evenement aangeeft de Chinese gemeenschap te waarderen. Ze hopen enerzijds het vertrouwen te winnen van de Chinese gemeenschap en anderzijds hoopt het de talenten in te zetten voor de verdere ontwikkeling van Suriname.