Geschiedenis van Stichting New ChinaTown

Stichting New Chinatown is opgericht om de leemte op te vullen die is ontstaan na het wegvallen van Stichting Chinatown Den Haag in 2012. De Stichting Chinatown Den Haag werkte sinds 2001 aan de herinrichting van de Chinese buurt en was onder andere verantwoordelijk voor de Chinese poorten in Chinatown Den Haag en de viering van Chinees Nieuwjaar en het Chinees Maanfeest in Den Haag. Nadat de doelstellingen waren behaald besloot het zichzelf op te heffen per 1-1-2012.

Visie en Missie

Stichting New Chinatown is een organisatie die in de eerste plaats is opgericht om de belangen van de Chinese ondernemers in Den Haag en omstreken te behartigen en integratie te bevorderen in breedste zin des woords.

Doelstelling

Belangenbehartiging van de Chinese gemeenschap in Den Haag en omstreken alsmede het bevorderen van de integratie door:

  • Het verbeteren van de leefbaarheid van voormelde doelgroep op het gebied van welzijn, wonen en zorg.
  • Het bevorderen van ondernemerschap van voormelde doelgroep.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het organiseren van thema-, en netwerkbijeenkomsten alsmede culturele evenementen.
  • Het bieden van ondersteuning en informatie op het gebied van welzijn, wonen en zorg.
  • Het bieden van ondersteuning aan ondernemers.

Het Team

Han Luk

Han Luk

Voorzitter

Melvin Chang

Melvin Chang

Project manager/bestuurslid

Theo Chang

Theo Chang

Vice-Voorzitter

Geoffrey Ho

Geoffrey Ho

Bestuurslid

May Chung

May Chung

Penningmeester

Jennifer Yung

Jennifer Yung

Projectleider