het bevorderen van kennis, spreiding en promotie van films uit India, met nadruk op artistieke kwaliteit en inhoudelijke diversiteit;
het bevorderen van een goed klimaat voor de Indiase filmcultuur in Nederland.